tučňák
Vybrat další barevné schéma
VýchozíZelenýModrýČernýZlatý
opona
opona

google


Instalace Apache

Kompilace zdrojového kódu

Apache je také distribuován ve formě zdrojového kódu programovacího jazyka C.Soubory se zdrojovým kódem jsou zkomprimovány do jednoho souboru. Pro každou verzi Apache je k dispozici více souborů. Každý byl vytvořen jiným komprimačním programem. O jaký se jedná, poznáte podle přípony vytvořeného souboru.

Poznámka: V další části budeme pracovat se souborem, který má příponu tar.gz Tento soubor byl vytvořen pomocí archivačního programu tar a zkomprimován programem gzip Například pro Apache verze 2.0.53 je k dispozici soubor httpd-2.0.53.tar.gz

Tento typ instalace je nezávislý na verzi operačního systému. Podmínkou je mít nainstalovaný vhodný překladač zdrojového kódu, který vytvoří binární a další potřebné soubory pro provozování Apache. Pro překlad je doporučený GNU překladač gcc který je součástí distribuce operačních systémů Linux.Popřípadě doinstalovat přes balíčkovač.Např gcc3.4-c++-3.4.0-0.4mdk Zároveň se doinstalují i potřebné knihovny.

Tip: Více informací o překladači gcc, včetně instalačních souborů, naleznete na

http://www.gnu.org/software/gcc/gcc.html.

Zkomprimovaný soubor zkopírujeme do pracovního adresáře, například /usr/local/src, a rozbalíme pomocí příkazu tar Vytvoří se adresář httpd-2.0.53 do kterého vstoupíme příkazem cd Jako první spustíme v tomto adresáři uložený skript configure který provede kontrolu prostředí operačního systému a vytvoří soubory Makefile, které obsahují informace pro následující překlad.

Jednotlivé kroky instalace překladem zdrojového kódu:

# tar -zxvf httpd-2.0.53.tar.gz
# cdhttpd-2.0.53
# ./configure –-prefix=/usr/local/apache2 –-enable-so
#make
#make install

Poznámka: Skript configure lze spustit s řadou dalších parametrů. Seznam všech parametrů získáte spuštěním skriptu s parametrem –-help. My jsme použili parametry –-prefix, kterými jsme určily adresář, do kterého se Apache nainstaluje, a parametr –-enable-so, kterým umožníme Apache dynamicky se rozšiřovat o DSO moduly.
Nezadáme-li parametr –-prefix, bude se Apache instalovat do implicitního adresáře /usr/local. V případě přidání dalších modulů, které budou zkompilovány společně s Apache, přepínače a enable- jméno_modulu :, například –-enable-proxy

Po provedení konfiguračního skriptu spustíme příkazy make a make install, které provedenou vlastní překlad zdrojového kódu a zkopírování vytvořených souborů do cílového adresáře.

Tímto posledním bodem jsme instalaci Apache ukončili. Dalším krokem bude konfigurace a první spuštění.


Konfigurační soubor httpd.conf

Je umístěn v adresáři /usr/local/apache2/conf kde zkontrolujeme,popřípadě opravíme tyto položky:

ServerRoot "/usr/local/apache2"

DocumentRoot "/home/www" (do tohoto adresáře je třeba zkopírovat i soubory z /usr/local/apache2/htdocs)

ServerName localhost

Ukázka mého konfiguračního souboru je zde Červeně zvýrazněné úseky jsou provedené úpravy


Ruční spuštění Apache

Přejdeme v konzoli do adresáře /usr/local/apache2/bin a zadáme příkaz

./apachectl start

Pak už jen stačí spustit prohlížeč a do adresní řádky napsat http://localhost a měla by se objevit uvítací obrazovka


Automatický start Apache

Pokud chcete WWW-server Apache spustit automaticky při startu operačního systému, pak musíte do adresáře se skripty potřebnými pro běh konkrétní úrovně operačního systému Unix/Linux přidat vlastní startovací soubor, například S90apache. Je nutné dodržovat několik pravidel pro označování těchto souborů:

.        soubory musí začínat písmenem S pro start v dané úrovni nebo K, pro ukončení kill

·        číslo, které určí pořadí vykonávání

·        krátký název, který charakterizuje účel skriptu.

Je-li pro start operačního systému nastavena úroveň 3 (normální režim systému v síti), pak vytvoříte startovací skript /etc/rc.d/rc3.d/S90apache. Pro automatické ukončení , například pro úrovně 0 (zastavení systému) nebo 6 (restart systému) vytvořte ukončovací skripty /etc/rc.d/rc0.d/K01apache respektive /etc/rc.d/rc6.d/K01apache.

Vytvoření těchto skriptů je velice jednoduché, pomocí symbolického linku (odkazu) na soubor apachectl :

# ln –s /usr/local/apache2/bin/apachectl /etc/rc.d/rc3.d/S90apache
# ln –s /usr/local/apache2/bin/apachectl /etc/rc.d/rc0.d/K01apache
# ln –s /usr/local/apache2/bin/apachectl /etc/rc.d/rc6.d/K01apache

Poznámka: V případě binární instalace Apache provede vytvoření těchto skriptů instalační program.

 
Pocet navstev: 110826